اخبار سریال آفتاب پرست

اخبار سریال آفتاب پرست

آغاز تصویربرداری سریال آفتاب پرست

به گزارش روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری سریال آفتاب پرست ساخته محمدحسین مهدویان از مرز ۷۰ درصد گذشته و مراحل فنی آن هم‌زمان با فیلمبرداری برای